Ibland kan det vara smidigast att diskutera ett projekt utifrån enkla skisser eller snabba lösningar gjorda med papper och penna bara. Att helt enkelt befria sig från fotografier, typsnitt och olika detaljer i utförandet. Dels därför att det går ganska fort. Dels för att man slipper låsa upp sig i "oväsentligheter". Man bevarar flexibilitet och möjligheter samtidigt som man får en överblick över själva grundidén. Utifrån skisserna kan man sedan rikta in sin energi på ett effektivt sätt mot utförande och detaljplanering. Det kan spara många timmars arbete samtidigt som man hela tiden har en möjlighet att kommunicera med andra medarbetare utifrån skisserna.

Här visar jag några kommersiella skisser som är gjorda efter en snabb genomgång från uppdragsgivaren. Direktiven kan vara någorlunda genomtänkta i detalj eller oftare mycket summariska med vissa grundtankar som stöd. Alla skisser som visas här är av hänsyn till uppdragsgivare betydligt äldre än många av illustrationerna på den här sajten, eftersom viss strategi ev kan utläsas av skisserna, vilket skulle kunna skada uppdragsgivare om de var av ett mer aktuellt datum.

nike window

Olika material för sko och klädtillverkaren Nike, mest avsedda att användas i första hand som skyltfönster-exponeringar. Dessa skickas ut till butiker tillsammans med visst informationsmaterial som en service till återförsäljare världen över.

 

road restaurant

För att hjälpa vissa återförsäljare med möjlighet till än mer ökade försäljningsvolymer av glasspinnar och så kallade stycksaker så bedömde GB-glass att man kunde specialtillverka visst exponeringsmaterial till somliga av dem. För att ge exempel på möjligt material gjordes skisser.

 

building site

Säkerheten vid byggnationer kan vara knepig att upprätthålla på en mycket hög nivå då många människor jobbar på ytor och områden som är långtifrån regelbundna eller standardiserade.

 

nike store

Den viktiga butiksmiljön är ofta den som avgör om en potentiell köpare bestämmer sig för att verkligen handla, här och nu. Dessutom är det i hård konkurrens med andra liknande produkter och fabrikat. Att då kunna skapa någon form av identitet är ett stort plus.

 

ice cream

När det gäller glassdesserter i form av serverade portioner så ligger den nivån i sverige väldigt låg vid en jämförelse med hur många andra länder konsumerar glass. I ett försök att bättra på detta så gjordes skisser, vilka kunde användas för olika typer av glassmenyer.

 

scania exhibit

En mobil utställningslokal är ju rätt praktiskt i många sammanhang. Om man som Scania samtidigt tillverkar lastbilar då kan det ju passa fint att man själva bygger en mobil utställningsbil.

 

nike shoes

Lite extra material som dels skall backa upp det övriga materialet, men också ge viss information som berättar om olika egenskaper hos sortimentet. Har man nu ett rejält utbud så kan det vara fördelaktigt att förklara varför.

 

gb ice cream

Exempel på olika typer av stödmaterial som GB-glass skulle kunna tänka sig att göra, med speciell inriktning mot en viss typ av återförsäljare. Dels som tillfälliga och fördelaktiga evenemang, dels som direkt förstärkning kring själva inköpsmiljön.

 

food store

Ett par olika exempel på relativt vanliga skissmotiv. Butiksmiljöer som skall utsättas för någon form av skyltmaterial eller annan information, och utställnings-konstruktioner, där man snabbt kan ge en grov uppfattning med hjälp av pennskisser.

 

meeting point växthus

Ett alternativ för att försöka komma ifrån trafikens stora dominans i våra städer kan ju vara att leda om trafiklederna. Vilket innebär enorma problem med friköpning av mark och fastigheter, som då måste rivas. En annan möjlighet är att gräva ner vägarna..

 

galleria mall

Problemet med effektiva handelsytor, gynnsamma ekonomiska insatser och rationell hantering kan ofta vara att detta gärna leder till stora byggvolymer med sparsam individualitet. Där resultatet blir dominerande neutrala konstruktioner av enhetlig typ.

 

exhibitions utställningar

Centrumen i gamla tider utgjordes ofta av ett torg. En handelsplats, men inte minst en mötesplats. Vid sidan om kyrkan, kanske ett av få tillfällen att träffas. Nu har man dessutom en möjlighet att handla effektivt utanför centrum. Och slippa träffa någon bekant.

 

innergårds bänkar

Äldre innergårdar i städerna betyder ofta viss trängsel och mörker. Ytorna som kan disponeras är sällan generösa, och de omgivande fasaderna kan vara hur vackert utförda som helst hantverksmässigt. Men en viss monotoni är ofta närvarande.

 

innergårds cyklar

Risken är uppenbar att gårdarna mest fungerar som ett odisciplinerat upplag för cykelparkering. Vilket lätt kan begränsa användningen för andra ändamål. Ett visst mått av planering och genomtänkt design kan vara nödvändigt.

 

innergårds förvaring

Om man har möjlighet till specialgjorda detaljlösningar så kan det gå att utnyttja gårdens begränsade utrymme mer optimalt. Det gäller att ta hänsyn till såväl tillgänglighet som skydd.

 

cultivate earth

Alla kan missbruka framtiden.
Vi vill bruka den.
Ge den näring.
Vill du bruka framtiden tillsammans med oss?

 

hope and care

Vi förstår att det ibland kan kännas mörkt.
Därför vill vi hålla lampan tänd.
Nu och i framtiden.
Det hållbara samhället släcker inte ner. Ger inte upp.

 

fragile earth

Samhället är ömtåligt.
-Vi tillsammans bildar det.
Föredra ett hållbart samhälle.
Där alla räknas.

 


This page is also available in english.

copyright © 2017, peter goransson