ömtåliga jordglob


En av de mest oroande utmaningarna för vår samtid är det som gäller uthållighet. Eller lätt förenklat kallas hållbarhet. Framförallt det som menas med hållbart samhälle. Och alla konsekvenser som omger detta. Det som finns i form av styrka och svaghet i oss alla. Både hur vi hanterar varandra, naturen och de livsstilar som formar oss. Är vi redo för de bekymmer som uppstår i våra olika miljöer. Som ofta beror på våra egna eller andras beslut? Våra medmänniskors behov, utsatthet eller möjligheter. Kan vi förstå, underlätta eller hjälpa? Stora frågor för stora människor. Men också för vardagsmänniskan i oss alla. Funderingar som kan utmana oss alla. Vad kan då göras från ett politiskt perspektiv, som underlättar tankar och önskemål på ökande medvetenhet kring hållbarhet och uthållighet? Ett av de större landstingen i sverige funderade på illustrationer som kommunikativt hjälpmedel. English text.

sample pictures
brief presentation
copyright © 2017, peter goranssonpeter goransson, peter göransson,

illustrator, visualiser, artist, intelligent

messages, understanding good values


phone: +46 070 2944309 (country area local)

minicall: 0740 191930


illustrations, drawings, rendering,

watercolor, cartoons, technical

illustrations, informative, creative

go to nerdpage 

download files